Rozpočtové opatření č. 2/2021 – VOK Mníšek pod Brdy

Rozpočtové opatření č. 2/2021 – VOK Mníšek pod Brdy

16.06.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Závěrečný účet za rok 2020 – VOK Mníšek pod Brdy

Závěrečný účet za rok 2020 – VOK Mníšek pod Brdy

16.06.2021

Závěrečný účet za rok 2020

Veřejná vyhláška – oznámení

o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Územní opatření o stavební uzávěře
pro dostavbu východní části Městského okruhu,
stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka
a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

 

oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání
Z 2797/00
vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný
rozvoj území

 vyhláška z 2797

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

11.06.2021

o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

 

veřejná vyhláška

Návrh územního opatření o stavební uzávěře

Program 21. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 21. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

11.06.2021

Dne 23.6. 2021 v 18.00 – zahrádka restaurace Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 2.8.2021 a zasedání zastupitelstva 4.8.2021
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

program 21 zasedání