Obec v Červnu 2022

1.07.2022 - Autor

                BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE A MŠ ZA ROK 2021 OD PŘÍŠTÍHO ROKU BUDE ZAJIŠŤOVAT NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY BRDSKÁ...

Zjistit více
Zvonice 4/2022

1.08.2022 - Autor

Slovo starosty Zmizelá jílovišťská stavení Mateřská škola Okrašlovací spolek Přátelé od lípy a pípy TJ Jíloviště Jíloviště pro občany Turistický oddíl Zvonice 4/2022  ...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Pozvánka na otevření hřiště s představením fotbalistů

Pozvánka na otevření hřiště s představením fotbalistů

9.08.2022

Otevření Veřejného sportoviště v Jílovišti

Otevření Veřejného sportoviště v Jílovišti

4.08.2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

3.08.2022

 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 3.8.2022

Zvonice 4/2022

Zvonice 4/2022

1.08.2022

 • Slovo starosty
 • Zmizelá jílovišťská stavení
 • Mateřská škola
 • Okrašlovací spolek
 • Přátelé od lípy a pípy
 • TJ Jíloviště
 • Jíloviště pro občany
 • Turistický oddíl

Zvonice 4/2022

 

 

Informační leták o provádění registrací uprchlíků od 01. 08. 2022

Informační leták o provádění registrací uprchlíků od 01. 08. 2022

22.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o opravách místních komunikací 27. – 29.7.2022

Oznámení o opravách místních komunikací 27. – 29.7.2022

20.07.2022

 Výspravy v Jílovišti

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.07.2022

Dne 3.8. 2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 19.9.2022 a zasedání zastupitelstva 21.9.2022
 6. Seznámení
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise voleb 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise voleb 2022

20.07.2022

Volby do Zastupitelstva obce Jíloviště a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

 

Informační leták se změnou pracovní doby na KACPU Kutná Hora od 18. 7. 2022

Informační leták se změnou pracovní doby na KACPU Kutná Hora od 18. 7. 2022

13.07.2022

Letní kino Jíloviště 30.7.2022

Letní kino Jíloviště 30.7.2022

13.07.2022

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

12.07.2022

o společném jednání o návrhu změny vlny 09
Z 3027/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – oznámení Z 3027/09

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou

8.07.2022

Opatření obecné povahy č. 124/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal 6. 6. 2022
Silnice Group a. s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 11 O 00 Praha 1,
v zastoupení na základě plné moci
Proznak Praha s. r. o., IČ 27166392, Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4

 

 Opatření obecné povahy č. 124/2022