Obec v Dubnu 2021

1.05.2021 - Autor

              PROBĚHLA DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ SOUČASNĚ S ROZNOSEM ZVONICE ZAHÁJILI JSME PROVOZ BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC...

Zjistit více
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 3.5.2021

4.05.2021 - Autor

vládou projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.  Usnesení vlády č. 433 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:  Usnesení...

Zjistit více
Zvonice 2/2021

19.04.2021 - Autor

            Slovo starosty Mateřská škola TJ Jíloviště Farářka z Hvozdnice Společenská kronika   Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

SOMR – Závěrečný účet za rok 2020

SOMR – Závěrečný účet za rok 2020

5.05.2021

ROZPOČET na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů v částce 346.300 Kč a byl projednán a schválen na zasedání SOMR dne 3. 12. 2019 Usnesením č. 5.
Poté ( 4. 12. 2019) byl vyvěšen v členských obcích. Nebyly podány žádné připomínky ani námitky.

závěrečný účet 2020

SOMR – Rozpočtové opatření č. 1/2021

SOMR – Rozpočtové opatření č. 1/2021

5.05.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Městská část Praha – Lipence

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Městská část Praha – Lipence

4.05.2021

Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence
vyhlašuje dne 03. května 2021 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa:

pracovník údržby zeleně a komunikací,
řidič silničních motorových vozidel

 

výběrové řízení

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 3.5.2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 3.5.2021

4.05.2021

vládou projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

 1.  Usnesení vlády č. 433 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1.  Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
 1.  Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května
 1.  Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
 1.  Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 ​změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května
 1.  Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května
 1.  Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května

Výsledky dnešního jednání vlády – projednaný návrh na další rozvolnění protiepidemických opatření (definitivní podobu schválí vláda ve čtvrtek):

Od pondělí 10. května skončí dosavadní systém výjimek povolujících nejdůležitější segmenty maloobchodu. Otevřít budou moci všichni maloobchodní prodejci, skončí i omezení sortimentu pro trhy a tržnice, podstatně se rozšíří i nabídka služeb, rozjet se budou moci i lanovky. Bez zákazníků se budou muset i nadále obejít restaurace, až na výjimky hotely a další ubytovací zařízení, kongresy, herny a kasina, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, vnitřní bazény a wellnes a další epidemiologicky velmi rizikové provozy.

Od pondělí 10. května se vrátí do škol k prezenčnímu vzdělávání další skupiny žáků a studentů. Na vysokých školách se rozběhne klinická a praktická výuka a praxe ve zbývajících oborech vzdělávání, na střední školy se vrátí v rotační výuce žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře i ve zbývajících krajích, přičemž vláda ve čtvrtek na základě aktuálního epidemického vývoje rozhodne, zda se návrat bude týkat i žáků v Jihočeském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Stejná podmínka platí i pro návrat žáků druhého stupně základních škol či pro otevření středisek volného času. Změna v opatření také umožní konání zkoušek včetně přijímacích za stanovených podmínek.

Od pondělí 10. května vláda odsouhlasila i úpravu mimořádného opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nově už nebude povinné nosit ochranu venku tam, kde bude možné dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech. Z tohoto pravidla pak bude platit výjimka na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb.

Od 4. května budou moci ve Středočeském kraji a dalších 6 regionech, ve kterých už dnes platí pro školní docházku mírnější pravidla než ve zbytku republiky, docházet děti na skupinové konzultace nebo výuku ve vnitřních nebo vnějších prostorech na základních uměleckých školách a do středisek volného času. Tyto aktivity budou omezeny počtem dětí ve skupině a vázány na absolvování testu na covid-19.

Porovnání kalkulací vodného a stočného za rok 2020

Porovnání kalkulací vodného a stočného za rok 2020

3.05.2021

 

 kalkulace 

Obec v Dubnu 2021

Obec v Dubnu 2021

1.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLA DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ SOUČASNĚ S ROZNOSEM ZVONICE
 • ZAHÁJILI JSME PROVOZ BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 • PROBÍHÁ STAVBA 4. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
 • REALIZOVALI JSME INSTALACI VRAT DO BÝVALÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY
 • PROBĚHLA ÚPRAVA OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • PROBĚHLA OPRAVA ZDI NA HŘBITOVĚ
 • PROBÍHAJÍ SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ZAHRADNÍ

Příloha Duben 2021

Změny od 3.5.2021

Změny od 3.5.2021

30.04.2021

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

30.04.2021

mimořádné veterinárních opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území České republiky, která byla nařízená dne 7. 4. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j.
SVS/2021/0430015-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve Středočeském kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Třebotov ( č.k.ú. 770396) v okrese Praha západ ve Středočeském kraji.

 

 nařízení

Zprovoznění MŠ Jíloviště

Zprovoznění MŠ Jíloviště

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. 2021 bude v řádném provozu mateřská školka Jíloviště pro všechny děti.

Obecní úřad

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.04.2021

Dne 12. 5. 2021 v 18.00 v hasičské zbrojnici v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 3.8.2020 a zasedání zastupitelstva 5.8.2020
 6. Seznámení s RO 6/2021
 7. Informace
 8. Diskuse a dotazy občanů

program 19

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

27.04.2021

ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy české republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný

hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021

27.04.2021

informační leták hejtmanky s informací o změnách od 3. května 2021