Obec v Srpnu 2021

30.08.2021 - Autor

                PŘEDSTAVILI JSME ZÁMĚR OBCE NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ŘSD, PROBĚHLO PRVNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZAČALA REKONSTRUKCE...

Zjistit více
Jednání vlády 10. 9. 2021 + novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

11.09.2021 - Autor

2021-08-26 Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-1-9-2021 2021-08-30...

Zjistit více
Zvonice 4/2021

17.08.2021 - Autor

Slovo starosty Okrašlovací spolek Hasiči / Dětský den TJ Jíloviště Mateřská škola Vzpomínky  Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

23.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 23/2021 dne 26.7.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.2021 a zasedání zastupitelstva 17.8.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.23

Oznámení o době a místě konání voleb do PS parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do PS parlamentu ČR

22.09.2021

Starosta obce Jíloviště, podle§ 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu české republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),

oznamuje:

1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky se uskuteční

 • v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Oznámení voleb 2021

Jílovišťské posvícení 2021

Jílovišťské posvícení 2021

21.09.2021

Výlet do Mníšku pod Brdy

Výlet do Mníšku pod Brdy

21.09.2021

Posunutí uzávěrky čísla Zvonice

Posunutí uzávěrky čísla Zvonice

20.09.2021

Mediální výbor Jíloviště oznamuje posunutí uzávěrky Zvonice 5 na 26.9.2021 z důvodu konání voleb do Parlamentu ČR.

Obecní úřad

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

17.09.2021

Dne 29. 9. 2021 v 18.00 – restaurace Tři bratři

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 18.10.21 a zasedání zastupitelstva 20.10.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Oznámení o přerušení dodávky Jíloviště 17. 9. 2021

Oznámení o přerušení dodávky Jíloviště 17. 9. 2021

16.09.2021

Oznámení o havárii

Jíloviště Lesní – havárie vodovodního řadu

Od:

17. 9. 2021 9:00

Do:

17. 9. 2021 13:00

Obec:

Jíloviště

Důvod přerušení:

Oprava havárie vodovodního řadu

Náhradní zásobování:

viz Poznámka

Poznámka:

Cisterna bude přistavena v Lesní ulici

Výkopové práce budou prováděny:

u čp. 77

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.

Detailní informace o dopadu odstávky

 • ul. Lesní
 • ul. Na Močidlech
 • ul. Polní

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663

poruchy@vakberoun.cz

www.vakberoun.cz

Volby do PS – Vyrozumění členů OVK

Volby do PS – Vyrozumění členů OVK

15.09.2021

V souladu s ustanovením§ 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu české republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyrozumívám

členy okrskových volebních komisí, jejichž účast je povinná, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 1.10.2021, v 10 hodin v sídle pavilonu základní školy Mníšek pod Brdy

 

vyrozumění

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 – 2024

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 – 2024

15.09.2021

plán rozvoje

Informace o dočasné změně hodin pro veřejnost Pošty Partner Jíloviště

Informace o dočasné změně hodin pro veřejnost Pošty Partner Jíloviště

15.09.2021

dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Jíloviště.

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech od 11.10.2021 do 15.10.2021 z provozních důvodů.

 

příloha

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

15.09.2021

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých  zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující 

opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:

 

vyhláška

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060793377

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060793377

13.09.2021

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 4. 10. 2021 od 7:15 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

 

Oznámení o přerušení

Detaily odstávky