Obec v Srpnu 2020

30.08.2020 - Autor

              PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA  OSADILI JSME NOVOU VITRÍNU NA HÁJENSKU ...

Zjistit více
Anketa – Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.20 ?

2.08.2020 - Autor

          Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.2020 ? Ano Ne Je mi to jedno Zobrazit výsledky  Nahrávání ......

Zjistit více
Posvícení obce Jíloviště – Zrušeno

21.09.2020 - Autor

Vážení spoluobčané, Vážení sponzoři, Vážení hosté, po zvážení všech okolností, jsme se rozhodli zrušit letošní Posvícení obce Jíloviště. které se mělo konat 26.9. Ruší se rovněž...

Zjistit více
Zvonice 4/2020

10.08.2020 - Autor

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. Studený říjen – zelený leden.   Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2020

25.09.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 14/2020 dne 5.8. 2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.15

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti

24.09.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“) dne 30.10.2018 podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby:

rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jí­loviště

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 197/11, 198/1, 440 v katastrálním území Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení spis. zn. 67187/2018/Se ze dne

Stavba obsahuje: Rekonstrukci místní komunikace Na Hájensku, Jíloviště

 

Oznámení

Rozpočtové opatření č. 2/2020 VOK Mníšek pod Brdy

Rozpočtové opatření č. 2/2020 VOK Mníšek pod Brdy

23.09.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Svazek obcí Mníšecký region

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Svazek obcí Mníšecký region

23.09.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

 

 

Jak volit do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu v době Koronaviru

Jak volit do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu v době Koronaviru

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak volit ve volbách

Posvícení obce Jíloviště – Zrušeno

Posvícení obce Jíloviště – Zrušeno

21.09.2020

Vážení spoluobčané, Vážení sponzoři, Vážení hosté, po zvážení všech okolností, jsme se rozhodli zrušit letošní Posvícení obce Jíloviště. které se mělo konat 26.9.
Ruší se rovněž večerní zábava ve Sparku dne 26.9. a „Sousedská“ zábava dne 27.9. v restauraci Pod lesem.
Věříme, že toto opatření vzhledem k současnému stavu epidemie v ČR všichni pochopí a že se uvidíme při dalších akcích v příznivější době.
 
Obecní úřad a zastupitelé obce Jíloviště

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

18.09.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15
a Z 3249/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 3224/15, Z 3226/15,
Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 vlny 15 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním
o návrhu Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

vyhláška

UPOZORNĚNÍ ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

UPOZORNĚNÍ ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

16.09.2020

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

 

oznámení

Volby do zastupitelstva středočeského kraje – oznámení o době a místu konání voleb

Volby do zastupitelstva středočeského kraje – oznámení o době a místu konání voleb

16.09.2020

Starosta obce Jíloviště, podle§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v hasičské zbrojnici, Pražská 110, 252 02 Jíloviště

 

oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.09.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
Z 3184/13 a Z 3185/13
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

vyhláška vlny 13

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

9.09.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce. Data byla poskytnuta českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Současně přikládáme brožuru vydanou ÚZSVM, která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

výpis

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

4.09.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

Schůze komise