Obec v Červnu 2020

1.07.2020 - Autor

              PROBÍHÁ DOKONČENÍ STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZÁVĚRKA...

Zjistit více
Anketa – Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ?

2.06.2020 - Autor

          Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ? Ano Ne Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Hlasování končí 31.7.2020, prosíme občany,...

Zjistit více
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

15.06.2020 - Autor

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu Datum, čas a místo zahájení: Středa 11. června 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference. Sekretariát ÚKŠ zajišťoval...

Zjistit více
Zvonice 3/2020

12.06.2020 - Autor

Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. V červenci když dne ubývá, horka přibývá. Srpnové ráno bez rosy – srpnové odpoledne s bouřkou.   Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Program 53. ročníku závodu Zbraslav-Jíloviště

Program 53. ročníku závodu Zbraslav-Jíloviště

9.07.2020

program závodu

Prodej borůvek

Prodej borůvek

1.07.2020

Obec v Červnu 2020

Obec v Červnu 2020

1.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

  • PROBÍHÁ DOKONČENÍ STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
  • BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ZÁVĚRKA OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019
  • OBEC UZAVŘELA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA PROVOZ POŠTY PARTNER S OBCEMI KLÍNEC A TRNOVÁ
  • BYL SCHVÁLEN PLÁN INVESTIC DO VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY OBCE JÍLOVIŠTĚ
  • BYLO VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ULIC LOMENÁ A SOUBĚŽNÁ
  • PROBĚHLO ŠERPOVÁNÍ (ROZLOUČENÍ S DĚTMI, KTERÉ NASTUPUJÍ V ZÁŘÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY) V MŠ JÍLOVIŠTĚ
  • OBEC PŘIJALA DOTACI OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA PODPORU ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÍLOVIŠTĚ

 

příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

1.07.2020

o zahájení řízení o vydání
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
(úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha –
Dejvice – Praha – Veleslavín)

 

oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav
U 1359/06 a U 1360/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Oznámení 1359, 1360

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn
Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09
vlny 09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově;
MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a
Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných
návrhových dokumentací.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).
Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/93 ze dne 6. 9. 2018, č. 34/20 ze dne 22. 2. 2018 a č.
37/51 ze dne 17. 5. 2018, kterými byla schválena zadání těchto změn.

 

oznámení

[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

15.06.2020

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu
Datum, čas a místo zahájení:
Středa 11. června 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference.

Sekretariát ÚKŠ zajišťoval OBP MV.

zápis 11.6.

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.06.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav
U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U
1289/02, U 1300/02, U 1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U
1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U
1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.
34/27 ze dne 22. 2. 2018, č. 35/23 ze dne 22. 3. 2018, č. 37/48, 37/49 a 37/50 ze dne 17.
5. 2018 a č. 38/16 ze dne 14. 6. 2018, kterými bylo schváleno zadání těchto změn.
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrzích změn dne 26. 4. 2019.

oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.06.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 07
Z 1424/07
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 12, k.ú. Komořany, výstavba obytných domů)

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/30
ze dne 24. 1. 2008, kterým bylo schváleno zadání Změny ÚP, a na základě usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/11 ze dne 19. 9. 2019 o pokračování pořizování Změny
ÚP ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona poté, kdy byla projednaná a opatřením
obecné povahy č. 46/2016 vydaná Z 1424/07 v roce 2017 zrušena rozsudkem č.j. 11A
23/2017 MS v Praze.

 

oznámení

Zvonice 3/2020

Zvonice 3/2020

12.06.2020

  • Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
  • V červenci když dne ubývá, horka přibývá.
  • Srpnové ráno bez rosy – srpnové odpoledne s bouřkou.

 

Zvonice 3/2020

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

11.06.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19,
Z 3349/19 a Z 3365/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených
změn.
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019, kterým byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn
zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

 

oznámení

Obnovení bezvýlukového provozu linek PID 318, 320 a 448

Obnovení bezvýlukového provozu linek PID 318, 320 a 448

11.06.2020

Vážení spoluobčané věnujte prosím pozornost této informaci:


Z důvodu dokončení rekonstrukce mostu přes D4 u obce Řitka, dojde od 15.6.2020 k obnovení bezvýlukového provozu linek PID 318, 320 a 448.


Aktuální jízdní řády najdete zde:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-primestske


– Linka 318 (vybrané spoje) opět končí v zastávce Řitka.

– Linka 320 opět ve směru do Prahy obsluhuje zastávku „Řitka, Bučina“

– Na lince 448 je obnoven ranní spoj z Řitky přes Bučinu do Mníšku (autobus pokračuje bez nutnosti přestupu až k ZŠ) a odpolední spoje z Mníšku přes Bučinu do Řitky, které dále pokračují do Prahy jako linka 318


Václav Šarbach | odbor příměstské dopravy

referent silniční a městské dopravy


Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1

tel.: +420 234 704 558 e-mail: sarbach.vaclav@ropid.cz


Obecní úřad